Please Add Object ID in Url!

Công nghệ AR cần truy xuất camera để mô phỏng không gian xung quanh bạn.

Nếu bạn đã tắt quyền truy xuất camera vui lòng kiểm tra lại bằng cách nhấn vào icon ổ khóa () bên cạnh thanh địa chỉ của trình duyệt.

FITIN mong rằng bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời cùng công nghệ AR.